Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

INFORMACJA DLA SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW KONKURSU
W SPRAWIE ODBIORU DYPLOMÓW I NAGRÓD

Szkoły ze Szczecina odbierają dyplomy i nagrody w swoich Punktach Odbioru Testów.

Terminy odbioru oraz telefony kontaktowe z koordynatorami szczecińskich Punktów Odbioru Testów znajdują się w komunikacie organizatora regionalnego na kontach szkół.

Szkoły z pozostałych Punktów Odbioru Testów otrzymają dyplomy i nagrody pocztą – wysłano bezpośrednio do szkół 16.05.2024 r.

UWAGA SZKOLNI KOORDYNATORZY KONKURSU!
WYNIKI KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY 2024 SĄ JUŻ DOSTĘPNE
NA KONTACH SZKÓŁ

Uczniowie otrzymują wyniki od szkolnych koordynatorów Konkursu.

Sprawozdanie z XXXIII edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny
w regionie szczecińskim oraz zasady przyznawania dyplomów i nagród znajdują się
w zakładce PODSUMOWANIE 2024.

WKRÓTCE PRZEKAŻEMY INFORMACJĘ DLA SZKÓŁ O SPOSOBIE ODBIORU DYPLOMÓW I NAGRÓD

MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY 2024”

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne Kangur zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w XXXIII edycji  Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

 • Konkurs odbędzie się 21 marca 2024 roku.
   
 • Termin zgłaszania uczestników – do 02 lutego 2024 roku.
   
 • Wpisowe za udział w konkursie wynosi 16 zł od uczestnika (ZMIANA !!!).
   
 • Zgłaszanie uczestników do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
   
 • Szkoła zgłasza uczestników za pomocą swojego konta założonego w poprzedniej edycji (należy zaktualizować dane). Jeśli konto nie zostało jeszcze utworzone to należy je założyć na stronie Organizatora:  www.kangur-mat.pl
   
 • Dystrybucja testów i nagród w regionie szczecińskim odbywa się za pośrednictwem Punktów Odbioru Testów. Wyboru Punktu Odbioru Testów dokonuje Koordynator szkolny Konkursu (wykaz POT znajduje się na stronie organizatora regionalnego: kangur.szczecin.pl).
   
 • Koordynator szkolny Konkursu powinien wydrukować i zeskanować podpisane zgłoszenie szkoły do Konkursu (zgoda Dyrektora) i wysłać skan pocztą elektroniczną do organizatora regionalnego na adres e-mail: kangur.szczecin@op.pl. Zeskanowane zgłoszenie musi posiadać pieczątkę adresową szkoły oraz pieczątkę i podpis Dyrektora szkoły. W dolnej części zgłoszenia należy odręcznie dopisać wybrany przez Koordynatora szkolnego Punkt Odbioru Testów (w przypadku braku takiej adnotacji przydzielony będzie POT z roku ubiegłego).
   
 • Opłatę za udział uczniów w konkursie należy przelać na konto organizatora regionalnego najpóźniej do 02 lutego 2024 roku:

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur”
Nr konta: 70 1540 1085 2048 5380 0884 0001

 • •   Jako tytuł wpłaty należy napisać słowo KANGUR, a po słowie KANGUR umieścić nazwę szkoły i miejscowość (można dopisać imię i nazwisko Koordynatora szkolnego Konkursu lub czteroliterowy kod szkoły).
   
 • •   Po wpłynięciu należności na konto bankowe organizatora regionalnego, nastąpi potwierdzenie otrzymania opłaty na koncie szkoły. Prosimy nie wysyłać skanów dowodu wpłaty.
   
 • •   Organizator regionalny wystawia rachunek tylko na żądanie szkoły. Prośbę o wystawienie rachunku oraz konieczne dane do rachunku należy wysłać  e-mailem lub umieścić na zgłoszeniu.

Głównym organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” jest organizatorem regionalnym konkursu na obszarze obejmującym powiaty: Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Łobez, Myślibórz, Police, Pyrzyce, Stargard, Świnoujście i Szczecin.

Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontieres” z siedzibą w Paryżu.

Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach:

Żaczek – klasy 2. szkół podstawowych;
Maluch – klasy 3. i 4. szkół podstawowych;
Beniamin – klasy 5. i 6. szkół podstawowych;
Kadet – klasy 7. i 8. szkół podstawowych;
Junior – klasy I i II liceów i techników, szkoły branżowe I stopnia
Student – klasy III i IV liceów, klasy III, IV i V techników oraz szkoły branżowe II stopnia

W konkursie przyznaje się następujące tytuły:

 1. laureat,
   
 2. wynik bardzo dobry
   
 3. wyróżnienie.

Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa (tangram chiński). Nagrodę tę przekazuje uczniowi Koordynator szkolny Konkursu w dniu zawodów.

Dyrektor szkoły, której uczniowie zamierzają wziąć udział w konkursie, powołuje szkolnego koordynatora konkursu.

Szkolny koordynator konkursu jest odpowiedzialny za przebieg konkursu w swojej szkole. W szczególności zobowiązany jest do:

 1. przeprowadzenia zawodów w swojej szkole zgodnie z Regulaminem Konkursu i dyspozycjami Regionalnego Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Organizacyjnego Konkursu,
   
 2. obsługi konkursowego konta szkoły na serwerze TUWiNM dostępnego pod adresem http://www.kangur-mat.pl/ zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją,
   
 3. poinformowania uczestników konkursu o jego zasadach,
   
 4. zebrania od uczestników konkursu podpisanych oświadczeń o zgodzie na udział w konkursie i przetwarzanie ich danych osobowych (oświadczenia pozostają w szkole, do końca roku szkolnego),
   
 5. przekazania na konto organizatora regionalnego wpisowego uprawniającego do udziału w konkursie,
   
 6. współpracy z Regionalnym Komitetem Organizacyjnym i Komitetem Organizacyjnym Konkursu.

Szkoły otrzymują wyniki i listy nagrodzonych uczniów z danych szkół oraz informację o zasadach przydziału nagród w terminie dwóch miesięcy od daty konkursu.

Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu szkoły do udziału w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz Instrukcją dla Szkolnego Koordynatora Konkursu (www.kangur.szczecin.pl  zakładki: Regulamin, Instrukcja).

Więcej informacji o konkursie na stronach internetowych:

www.kangur.szczecin.pl – organizator regionalny
www.kangur-mat.pl – organizator centralny

Adres do korespondencji:

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur”
przy Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie
ul. Seledynowa 50
70-781 Szczecin

Kontakt z koordynatorem regionalnym:
e-mail: kangur.szczecin@op.pll