Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

PODSUMOWANIE XXXIII EDYCJI
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY 2024
W REGIONIE SZCZECIŃSKIM

XXXIII edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” odbyła się 21 marca 2024 roku w wersji stacjonarnej.

 1. Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu w regionie szczecińskim:
   

Żaczek

Maluch

Beniamin

Kadet

Junior

Student

Razem

1 641

3 190

2 243

1 282

573

300

9 229

 

 1. Liczba szkół zgłoszonych do konkursu w regionie szczecińskim: 252
   
 2. Liczba uczniów, którzy przystąpili do konkursu w regionie szczecińskim:
   

Żaczek

Maluch

Beniamin

Kadet

Junior

Student

Razem

1 521

2 944

2 025

1 086

492

257

8 325

 

 1. Kryteria przyznawania dyplomów w konkursie Kangur Matematyczny 2024:
   

Kategoria
wiekowa

Klasa

Symbol

Minimalna liczba punktów

wyróżnienie

Wynik
bardzo dobry

laureat

Żaczek

klasa 2 SP

ŻA

69,00

88,00

101,00

Maluch

klasa 3 SP

1 M

65,00

93,00

110,00

klasa 4 SP

2 M

78,00

102,00

116,00

Beniamin

klasa 5 SP

1 B

73,00

103,00

138,00

klasa 6 SP

2 B

87,00

121,00

144,00

Kadet

klasa 7 SP

1 K

80,00

110,00

131,00

klasa 8 SP

2 K

88,00

112,00

134,00

Junior

klasa I LO i T

1 J

80,00

114,00

130,00

klasa II LO i T

2 J

86,00

118,00

135,00

Student

klasa III LO i T

1 S

83,00

120,00

140,00

klasa IV LO oraz IV i V T

2 S

84,00

130,00

147,00

 

 

 1. Liczba przyznanych dyplomów i nagród w regionie szczecińskim :
   

Typ nagrody

Liczba nagrodzonych
(% uczestników)

laureat

8 (0,10%)

wynik bardzo dobry

99 (1,19%)

wyróżniony

943 (11,33%)

Liczba kart uczestników:

8 325

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DYPLOMÓW W KONKURSIE
KANGUR MATEMATYCZNY 2024

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu stosując zasadę:

 • liczba laureatów powinna stanowić około 1/1000 liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali kraju), przy czym każdy uczestnik konkursu, który uzyskał maksymalną liczbę punktów, otrzymuje tytuł laureata,
   
 • liczba dyplomów za wynik bardzo dobry powinna stanowić około 1/100 liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali regionu),
   
 • liczba dyplomów za wyróżnienie powinna stanowić około 1/10 liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali regionu).
   

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
W KONKURSIE KANGUR MATEMATYCZNY 2024
 

 1. Laureat z maksymalną liczbą punktów otrzymuje:
 • dyplom laureata
 • kartę podarunkową o wartości 500 zł
 • miniaturę matematyczną.         
 1. Pozostali laureaci otrzymują:
 • dyplom laureata
 • kartę podarunkową o wartości 400 zł
 • miniaturę matematyczną. 
 1. Uczeń, który uzyskał wynik bardzo dobry otrzymuje:
 • dyplom
 • kartę podarunkową o wartości 115 zł
 • miniaturę matematyczną.  
 1. Za wyróżnienie, uczeń otrzymuje:
 • dyplom
 • miniaturę matematyczną.

Przydział miniatur matematycznych dla poszczególnych kategorii wiekowych:  

Kategoria wiekowa

Klasa

Miniatura matematyczna

ŻA, 1M, 2M

2 SP, 3 SP, 4 SP

MM nr 84

1B, 2B

5 SP, 6 SP

MM nr 85

1K, 2K

7 SP, 8 SP

MM nr 86

1J, 2J, 1S, 2S

wszystkie klasy szkoły średniej

MM nr 87

 

Regionalny Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny zwraca się z prośbą do Szkolnych Koordynatorów konkursu o wypisanie uczniom nagrodzonym dyplomów z datą 21 marca 2024 roku na podstawie listy wyników pobranej z konta szkoły.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom, a Szkolnym Koordynatorom serdecznie dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu konkursu i miłą współpracę.

Zapraszamy za rok do udziału w XXXIV edycji konkursu Kangur Matematyczny.

Koordynator regionalny:
Bogusław Niedostatkiewicz