Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

PODSUMOWANIE XXX EDYCJI
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY 2021
W REGIONIE SZCZECIŃSKIM

Jubileuszowa, XXX edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” odbyła się 22.04.2021 r. w wersji tradycyjnej (stacjonarnie) i zdalnej.
 

 1. Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu w regionie szczecińskim:
   

Żaczek

Maluch

Beniamin

Kadet

Junior

Student

Razem

1 385

1807

1099

1186

317

218

6 012

 

 1. Liczba szkół zgłoszonych do konkursu w regionie szczecińskim: 176
   
 2. Liczba uczniów, którzy przystąpili do konkursu w regionie szczecińskim w formie stacjonarnej:
   

Żaczek

Maluch

Beniamin

Kadet

Junior

Student

Razem

1 028

1 309

820

843

163

92

4 255

 

 1. Liczba uczniów, którzy przystąpili do konkursu w regionie szczecińskim w formie zdalnej:
   

Żaczek

Maluch

Beniamin

Kadet

Junior

Student

Razem

217

309

168

205

128

88

1 115

 

 1. Kryteria przyznawania dyplomów w konkursie stacjonarnym:
   

Kategoria
wiekowa

Klasa

Symbol

Minimalna liczba punktów

WYRÓŻNIENIE

BARDZO DOBRY

LAUREAT

Żaczek

klasa 2 SP

ŻA

71,00

88,00

99,00

Maluch

klasa 3 SP

1 M

71,00

97,00

114,00

klasa 4 SP

2 M

87,00

110,00

117,00

Beniamin

klasa 5 SP

1 B

86,00

109,00

137,00

klasa 6 SP

2 B

106,00

128,00

142,00

Kadet

klasa 7 SP

1 K

77,00

108,00

134,00

klasa 8 SP

2 K

93,00

118,00

139,00

Junior

klasa I LO i T po SP

1 J

80,00

98,00

133,00

klasa II LO i T po SP

2 J

89,00

110,00

144,00

Student

klasa II LO i T po GM

1 S

75,00

102,00

140,00

klasa III LO, III i IV T po GM

2 S

93,00

112,00

140,00

 

 1. Liczba przyznanych dyplomów i nagród w regionie szczecińskim w konkursie stacjonarnym:
   

Typ nagrody

Liczba nagrodzonych
(% uczestników)

laureat

4 (0,09%)

wynik bardzo dobry

43 (1,01%)

wyróżniony

444 (10,44%)

Liczba kart uczestników:

4255

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DYPLOMÓW, NAGRÓD I UPOMINKÓW W KONKURSIE
KANGUR MATEMATYCZNY 2021

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu stosując zasadę:

 • liczba laureatów powinna stanowić około 1/1000 liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali kraju),
   
 • każdy uczestnik konkursu, który uzyskał maksymalną liczbę punktów, otrzymuje tytuł laureata,
   
 • liczba dyplomów za wynik bardzo dobry powinna stanowić około 1/100 liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali regionu),
   
 • liczba dyplomów za wyróżnienie powinna stanowić około 1/10 liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali regionu).
   

Wersja stacjonarna:

 1. Laureat z maksymalną liczbą punktów otrzymuje dyplom laureata, kartę podarunkową o wartości 400 zł oraz miniaturę matematyczną, pozostali laureaci otrzymują dyplom, kartę podarunkową o wartości 300 zł i miniaturę matematyczną.
   
 2. Uczeń, który uzyskał wynik bardzo dobry otrzymuje dyplom, kartę podarunkową o wartości 75 zł oraz miniaturę matematyczną.
   
 3. Za wyróżnienie, uczeń otrzymuje dyplom oraz miniaturę matematyczną.

Wersja zdalna:

Wśród uczniów biorących udział w konkursie w formie zdalnej nie przyznaje się nagród, a wskazani przez Koordynatora Szkolnego uczniowie otrzymują upominki (§20 Regulaminu Konkursu). Upominki (miniatury matematyczne) przekazane przez organizatora otrzymują uczniowie wskazani przez Koordynatora Szkolnego. Tym samym Koordynator Szkolny nie przekazuje do organizatora Konkursu wyników konkursu przeprowadzonego tą drogą. Upominki przekazywane są do szkół proporcjonalnie do liczby uczestników biorących udział w formie zdalnej.

Przydział miniatur matematycznych dla poszczególnych kategorii wiekowych:
 

Kategoria wiekowa

Miniatura matematyczna

ŻA, 1M, 2M

MM nr 72

1B, 2B

MM nr 73

1K, 2K

MM nr 74

1J, 2J, 1S, 2S

MM nr 75

 

Uwagi:

 1. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie Kangur 2021 otrzymuje okolicznościową publikację „Wisienki na torcie”, zawierającą wybór najciekawszych zadań konkursowych z ostatnich 30 lat.
   
 2. Uprzejmie prosimy o wypisanie uczniom dyplomów z datą 22 kwietnia 2021 roku na podstawie listy wyników pobranej z konta szkoły.

Regionalny Komitet Organizacyjny gratuluje wszystkim nagrodzonym uczniom, a Szkolnym Koordynatorom serdecznie dziękuje za pomoc w przeprowadzeniu konkursu i miłą współpracę.

Zapraszamy za rok do udziału w XXXI edycji konkursu Kangur Matematyczny.