Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

PODSUMOWANIE XXXII EDYCJI
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY 2023
W REGIONIE SZCZECIŃSKIM

XXXII edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” odbyła się 16 marca 2023 roku w wersji stacjonarnej.

 1. Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu w regionie szczecińskim:
   

Żaczek

Maluch

Beniamin

Kadet

Junior

Student

Razem

1 790

3 359

1 969

1 706

650

394

9 868

 

 1. Liczba szkół zgłoszonych do konkursu w regionie szczecińskim: 257
   
 2. Liczba uczniów, którzy przystąpili do konkursu w regionie szczecińskim:
   

Żaczek

Maluch

Beniamin

Kadet

Junior

Student

Razem

1 590

3 052

1 753

1 498

588

355

8 836

 

 1. Kryteria przyznawania dyplomów w konkursie Kangur Matematyczny 2023:
   

Kategoria
wiekowa

Klasa

Symbol

Minimalna liczba punktów

wyróżnienie

Wynik
bardzo dobry

laureat

Żaczek

klasa 2 SP

ŻA

68,00

87,00

100,00

Maluch

klasa 3 SP

1 M

68,00

98,00

111,00

klasa 4 SP

2 M

83,00

106,00

116,00

Beniamin

klasa 5 SP

1 B

85,00

114,00

140,00

klasa 6 SP

2 B

96,00

123,00

144,00

Kadet

klasa 7 SP

1 K

75,00

110,00

128,00

klasa 8 SP

2 K

87,00

115,00

137,00

Junior

klasa I LO i T

1 J

84,00

114,00

137,00

klasa II LO i T

2 J

100,00

125,00

142,00

Student

klasa III LO i T

1 S

85,00

118,00

136,00

klasa IV LO oraz IV i V T

2 S

100,00

130,00

142,00

 

 

 1. Liczba przyznanych dyplomów i nagród w regionie szczecińskim :
   

Typ nagrody

Liczba nagrodzonych
(% uczestników)

laureat

5 (0,06%)

wynik bardzo dobry

98 (1,11%)

wyróżniony

1 005 (11,37%)

Liczba kart uczestników:

8 836

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DYPLOMÓW W KONKURSIE
KANGUR MATEMATYCZNY 2023

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu stosując zasadę:

 • liczba laureatów powinna stanowić około 1/1000 liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali kraju), przy czym każdy uczestnik konkursu, który uzyskał maksymalną liczbę punktów, otrzymuje tytuł laureata,
   
 • liczba dyplomów za wynik bardzo dobry powinna stanowić około 1/100 liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali regionu),
   
 • liczba dyplomów za wyróżnienie powinna stanowić około 1/10 liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali regionu).
   

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
W KONKURSIE KANGUR MATEMATYCZNY 2023
 

 1. Laureat z maksymalną liczbą punktów otrzymuje:
 • dyplom laureata
 • kartę podarunkową o wartości 500 zł
 • miniaturę matematyczną.         
 1. Pozostali laureaci otrzymują:
 • dyplom laureata
 • kartę podarunkową o wartości 400 zł
 • miniaturę matematyczną. 
 1. Uczeń, który uzyskał wynik bardzo dobry otrzymuje:
 • dyplom
 • kartę podarunkową o wartości 100 zł
 • miniaturę matematyczną.  
 1. Za wyróżnienie, uczeń otrzymuje:
 • dyplom
 • miniaturę matematyczną.

Przydział miniatur matematycznych dla poszczególnych kategorii wiekowych:  

Kategoria wiekowa

Klasa

Miniatura matematyczna

ŻA, 1M, 2M

2 SP, 3 SP, 4 SP

MM nr 80

1B, 2B

5 SP, 6 SP

MM nr 81

1K, 2K

7 SP, 8 SP

MM nr 82

1J, 2J, 1S, 2S

wszystkie klasy szkoły średniej

MM nr 83

 

Regionalny Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny zwraca się z prośbą do Szkolnych Koordynatorów konkursu o wypisanie uczniom nagrodzonym dyplomów z datą 16 marca 2023 roku na podstawie listy wyników pobranej z konta szkoły.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom, a Szkolnym Koordynatorom serdecznie dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu konkursu i miłą współpracę.

Zapraszamy za rok do udziału w XXXIII edycji konkursu Kangur Matematyczny.

Koordynator regionalny:
Bogusław Niedostatkiewicz