Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

UWAGA Szkolni Koordynatorzy Konkursu!
Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2021
są dostępne na kontach szkół.


Uczniowie otrzymują wyniki od szkolnych koordynatorów Konkursu.

Sprawozdanie z XXX edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny w regionie szczecińskim oraz zasady przyznawania dyplomów, nagród i upominków znajdują się w zakładce PODSUMOWANIE 2021.

XXX edycja Międzynarodowego Konkursu
Kangur Matematyczny
 odbędzie się
22 kwietnia 2021 roku (w czwartek) o godzinie 9:00

Materiały konkursowe zostały już dostarczone do Punktów Odbioru Testów. Razem z materiałami konkursowymi otrzymają Państwo: specyfikację, instrukcję dla szkolnego koordynatora konkursu, wskazówki dla osób nadzorujących przebieg konkursu w salach oraz protokół.

Ze względu na ograniczenia obowiązujące obecnie w kraju, w części szkół (klas) przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej może być niemożliwe. W tych okolicznościach, by dać uczniom szansę udziału w konkursie, przygotowano jego wariant w formie zdalnej (elektronicznej – za pośrednictwem Internetu).

UWAGA! Zgodnie z §20 Regulaminu Konkursu uczniom przystępującym do konkursu w formie zdalnej nie przyznaje się dyplomów i nagród. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczniów wskazanych przez Szkolnego Koordynatora Konkursu.

Sposób przebiegu konkursu w wersji zdalnej został ujęty w INSTRUKCJI DLA NAUCZYCIELA oraz INSTRUKCJI DLA UCZNIA. Oba dokumenty są dostępne na KONCIE SZKOŁY (do pobrania jako pliki PDF). Prosimy zapoznać się z tymi dokumentami i przekazać informacje uczestnikom konkursu.

Konkurs w wersji zdalnej odbywa się w tym samym dniu i o tej samej porze jak konkurs stacjonarny. Jeśli w danej szkole konkurs odbywa się hybrydowo (część uczniów będzie pisała zdalnie, a część stacjonarnie), to konkurs stacjonarny traktujemy priorytetowo, wówczas konkurs on-line może wystartować z opóźnieniem. Tu decyzję podejmuje szkolny koordynator konkursu stosownie do możliwości.

Co do zasady, w miarę możliwości, konkurs powinien odbyć się w wersji stacjonarnej.

Uprzejmie prosimy szkolnych koordynatorów konkursu o przeglądanie na bieżąco komunikatów na koncie szkoły i przeglądanie poczty e-mailowej.

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail: kangur.szczecin@op.pl