Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne Kangur uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie XXX edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny.


Konkurs odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku (w czwartek).

Co do zasady, w miarę możliwości, konkurs powinien odbywać się w wersji stacjonarnej z zachowaniem zaleceń sanitarnych.

Jednak ze względu na ograniczenia obowiązujące obecnie w kraju, w części szkół (klas) przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej może być niemożliwe. W tych okolicznościach, by dać uczniom szansę udziału w konkursie, przygotowano jego wariant w formie zdalnej (elektronicznej – za pośrednictwem Internetu).

UWAGA!

Zgodnie z §20 Regulaminu Konkursu uczniom przystępującym do konkursu w formie zdalnej nie przyznaje się dyplomów i nagród. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczniów wskazanych przez Szkolnego Koordynatora Konkursu.

Sposób przebiegu konkursu w wersji zdalnej został ujęty w INSTRUKCJI DLA NAUCZYCIELA oraz INSTRUKCJI DLA UCZNIA.
 

Instrulcja dla nuczyciela

Instrulcja dla ucznia

Wzór karty odpowiedzi