Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

UWAGA !

Jeżeli 16 marca 2023 roku przeprowadzenie konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny może zdecydować o jego przeprowadzeniu w formie zdalnej, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet Organizacyjny Konkursu określa termin oraz sposób przeprowadzenia konkursu w formie zdalnej. W formie zdalnej nie przyznaje się nagród ani tytułów, o których mowa w paragrafach 19 i 20 Regulaminu Konkursu. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnego Koordynatora Konkursu.